วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 04:40 น.

ประชาสัมพันธ์

อนุปชส.สภาการสื่อฯประชุมนัดแรก

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 07.16 น.
อนุปชส.สภาการสื่อฯประชุมนัดแรก
 
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นัดประชุมครั้งแรก มีการแต่งตั้ง นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ เป็นรองประธาน นางสาวรัชฎา ปสันตา เป็นเลขานุการ โดยมีนายดำฤทธิ์ วิริยะกุล นายบุตรดา ศรีเลิศชัย เป็นที่ปรึกษา ในที่ประชุมมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรุกกำหนดนโยบายการทำงานเพื่อสมาชิกและสังคมต่อไป