วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 01:27 น.

ประชาสัมพันธ์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศเข้าฟรี

วันศุกร์ ที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2564, 18.06 น.
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประกาศเข้าฟรีอุทยานแห่งชาติ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า,เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เนื่องในวันครอบครัว 14 เมษายน
พร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19
 
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันครอบครัว และเป็นวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความรัก ความผูกพัน และสานสัมพันธ์ในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมชาติและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจภายในอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดังนั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   จึงประกาศยกเว้นค่าบริการในการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทั่วประเทศ ให้กับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 14 เมษายน 2564
 
 
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการประชุมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศผ่านระบบ VDO Conference ไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบนโยบายการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID-19) มาตรการดูแลนักท่องเที่ยว แนวทางรองรับสำหรับการงดประกอบอาหารบริเวณพื้นที่กางเต็นท์ การรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถิตินักท่องเที่ยว เงินรายได้ และอุบัติเหตุ ในอุทยานแห่งชาติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแบบ "แอเรีย โฮเทล ควอรันทีน" การจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าไปในอุทยานแห่งชาติด้วยเครื่องจำหน่ายบัตรค่าบริการอัตโนมัติ (KIOSK) การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย QR Code ข้อสั่งการและการรายงานผลการปฏิบัติงานส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านกู้ชีพ-กู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ และเฝ้าระวัง ป้องกันเตือนภัย และการกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
 
 
นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลท่องเที่ยว (เทศกาลสงกรานต์) ระหว่างวันที่ 10 -15 เม.ย. 64 จัดตั้งขึ้นภายในอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หากมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งศูนย์ฯดังกล่าว มีการจัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์การกู้ชีพ กู้ภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์การสื่อสาร การเตรียมความพร้อมประสานกับหน่วยงานอื่นๆ หากเกิดกรณีฉุกเฉินเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง  
 
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ตรวจสอบเส้นทาง สภาพภูมิอากาศ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่เพจเฟซบุ๊ค 1.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2.ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3. สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand หรือสอบถามที่สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่ระหว่างท่องเที่ยว พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด