วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 02:13 น.

ประชาสัมพันธ์

ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ร่วมโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี”

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564, 12.37 น.
 ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์  ร่วมโครงการ
“รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี”
ส่งต่อกำลังใจให้โรงพยาบาลสนาม
 
ฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ พร้อมช่วยเหลือสังคมช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปิดจุด รับกล่องกระดาษเหลือใช้ จำนวน 10 จุด ในศูนย์การค้าฯ เพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นเตียงกระดาษเอสซีจีพี เพื่อส่งต่อกำลังใจให้โรงพยาบาลสนาม ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
 
โครงการ “รวมใจสู้โควิด  เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี เป็นการร่วมมือระหว่างฟิวเจอร์พาร์ค-สเปลล์ และเอสซีจีพี  เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้ารักษ์โลก รู้จักหมุนเวียนนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่อย่างมีคุณค่าด้วยการนำมารีไซเคิลเป็น “เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” นวัตกรรมการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อสังคม ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โดยจะรวบรวมกระดาษลัง และกล่องกระดาษ มาทำเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี
 
ร่วมส่งต่อกำลังใจ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการส่งมอบกล่องหรือลังกระดาษ เพื่อรีไซเคิลเป็นเตียงสนามในโครงการ “รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564 ที่จุดรับบริจาค ชั้น B : โซนเซ็นทรัล / ชั้น G : Alive Park Hall, ประตู G-11 , ประตู G-9 , ทางเชื่อมโซนโรบินสัน และทางเชื่อมโซนเซ็นทรัล / ชั้น 1 : ประตู 1-2 (โซนกลาง) / ชั้น 2 : ทางเชื่อมโซนกลาง / ชั้น 3 : ทางเชื่อมโซนกลาง และหน้าสำนักงานรังสิตพลาซ่า จำกัด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์