วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 01:46 น.

ประชาสัมพันธ์

เจาะลึกทุกมุมกับหลักสูตรสร้างผู้นำด้านการสื่อสาร ตอบโจทย์ทุกช่องทางเพื่อให้คุณเหนือชั้นทุกเกมการสื่อสารแบบมืออาชีพ

วันอังคาร ที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 12.40 น.

เพราะนวัตกรรมการสื่อสารไม่มีวันหยุดนิ่งกลยุทธ์การสื่อสารจากผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมประยุกต์ใช้ได้จริงจึงสำคัญ พบกับบรรยายพิเศษโด รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดร.อิทธิพล วรานุศุภากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ห้ามพลาด!! ร่วมเจาะลึกข้อมูลหลักสูตร MCA ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. ลงทะเบียนคลิก>>> https://forms.gle/bWSCRM5F4C5ruVUj9