วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 01:09 น.

ประชาสัมพันธ์

MSC รับรางวัล IBM Geography Excellence Award ASEAN

วันเสาร์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, 19.57 น.

MSC รับรางวัล IBM Geography Excellence Award ASEAN

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทคู่ค้าไอบีเอ็มจากประเทศไทยเพียงรายเดียวได้รับรางวัล 2021 IBM Geography Excellence Award ASEAN - Thailand Partner of the Year” จากงาน IBM Think 2021 โดยจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นงานที่เผยแพร่ผ่านสื่อ Digital Online สู่บริษัทคู่ค้า และลูกค้า IBM ทั่วโลก

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าวจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทคู่ค้าไอบีเอ็มในแต่ละภูมิภาคที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และมีความสามารถขยายตลาด โดยใช้นวัตกรรมจากไอบีเอ็มสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างเหนือความคาดหมายอย่างดียิ่งในปี 2020 ที่ผ่านมา

โดยกว่า 3 ทศวรรษ, บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการโซลูชั่นเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเลือกใช้เทคโนโลยีหลากหลายจากไอบีเอ็ม อาทิเช่น IBM Hybrid-Cloud, Big Data, AI และ IBM Infrastructure Solution เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของลูกค้าด้วยดีตลอดมา