วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 00:35 น.

ประชาสัมพันธ์

พอร์ซเซล่า ปันสุขสู้ภัยโควิด-19

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 18.15 น.
Porcela (พอร์ซเซล่า) ปันสุขสู้ภัยโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่2  มูลนิธิกระจกเงา
 
นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมพัฒน์เซรามิค ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายกระเบื้องปูพื้น-บุผนัง กระเบื้องยางไวนิลและสินค้าเกี่ยวเนื่อง (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย  นายประพันธุ์ ขจรไพศาล ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (ที่1 จากซ้าย) พร้อมทีมงาน สานต่อ “โครงการปันสุขสู้ภัยโควิด-19 จากกระเบื้อง Porcela (พอร์ซเซล่า)”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมอบถังออกซิเจน อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 อาทิ เจลแอลกอฮอลล์ หน้ากากอนามัย เครื่องอุปโภคบริโภค  ฯลฯ ให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และผู้ที่เดือดร้อน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ มูลนิธิกระจกเงา  พร้อมทั้งมีแผนที่จะขยายความช่วยเหลือไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศต่อไป