วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 17:47 น.

ประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศปลื้มปิติน้ำพระทัยชุดพระราชทาน PAPR

วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 21.47 น.

กองทัพอากาศ "ปลื้มปิติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR"

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 18 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ  ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต  สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรีหญิง อิศรญา สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พลอากาศตรี ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 3564 ณ  อาคารคุ้มเกศ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (covid -19) อยู่ในขณะนี้ ทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด, การตรวจพิเศษด้วยโรคอื่นๆ หรือแม้แต่การทำคลอด  บุคลากรด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชุดป้องกันการติดเชื้อที่มีมาตรฐาน คือ ชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ ชุด PAPR (Powered Air Purifying Respirator) เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานประจำห้องผ่าตัด

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหา ชุด PAPR รุ่น Easy Clean บริษัท 3 M (Versaflo Series Hoods and Headcovers) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๖๒๐ ชุด มูลค่า ๒๗,๔๕๓,๒๕๗ บาท พระราชทานให้ โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (covid-19) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กองทัพอากาศ ขอพระบรมราชานุญาต กราบพระบาท ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์