วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08:58 น.

ประชาสัมพันธ์

สมาคมเพือนชุมชนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 12.42 น.
สมาคมเพือนชุมชนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิค
 
สมาคมเพื่อนชุมชน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จาก COVID-19
 
 
นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการฯ และ คณะทำงานสมาคมเพื่อนชุมชน ห่วงใยพี่น้องที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของพี่ๆน้องๆในชุมชน หลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการจ้างงาน ด้านรายได้ รวมไปถึงการอุปโภคบริโภค ดังนั้นทางสมาคมฯ ได้มอบถุงยังชีพให้กับเพื่อนบ้านชุมชนในพื้นที่จังหวัดได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และ เทศบาลตำบลบ้านฉาง รวมจำนวน 400 ชุด รวมมูลค่า 200,000 บาท โดยภายในประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา รวมถึงของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ  รับมอบโดยผู้บริหารเทศบาล
แต่ละพื้นที่
 
"สมาคมเพื่อนชุมชน มีความตั้งใจที่จะแบ่งเบาความทุกข์ยากของชาวชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เมื่อธุรกิจเกิดการชะลอตัวทำให้อัตราการจ้างงานลดลง และส่งผลกระทบกับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก สมาคมเพื่อนชุมชน หวังว่าการช่วยเหลือชุมชนในครั้งนี้ จะมีส่วนในการเยียวยาและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องคนไทย และหวังว่าจะเห็นคนไทยช่วยเหลือและสามัคคีกัน เพื่อให้ประเทศไทยอยู่รอด และผ่านวิกฤตของไวรัส โควิด-19 ไปด้วยกัน” นายมนชัยกล่าว
 
โดยสมาคมเพื่อนชุมชนได้ มอบถุงยังชีพเพื่อนชุมชน ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 160 ชุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน 60 ชุด เทศบาลตำบลทับมา จำนวน 60 ชุด เทศบาลตำบลเนินพระ จำนวน 60 ชุด เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จำนวน 60 ชุด