วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 00:56 น.

ประชาสัมพันธ์

สค. ร่วมเปิดโครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 20.01 น.
สค. ร่วมเปิดโครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family)
 
 
 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family) โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์โครงการดนตรี ความรัก และครอบครัว (My Music, My Love & My Family) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ให้สมาชิกครอบครัวใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพ ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ สนับสนุนการเล่นดนตรีให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกเล่นดนตรีเพื่อเป็นสื่อสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เปิดตัว คุณเมธวัชร์ (เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร นักแซกโซโฟนระดับตำนาน เป็นผู้สอนการอบรมหลักการพื้นฐานของการเป่าแซกโซโฟน พร้อมมอบแซกโฟนจากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เรียนโดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหารกระทรวง พม.  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว