วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 00:57 น.

ประชาสัมพันธ์

มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญมอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 15.31 น.

มูลนิธิตลาดยิ่งเจริญมอบคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน

 

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานมูลนิธิตลาดยิ่งเจริญ และประธานกรรมการบริหาร ตลาดยิ่งเจริญ พร้อมด้วยนายสายชล สวัสดิชัย กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ ร่วมกับคณะผู้จัดงานวิ่งติดปีก แชริตี้ รัน มอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค มูลค่า 30,000 บาท เพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ในการทำงานด้านบริการประชาชน ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์อำนาจ มะลิทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่