วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 09:06 น.

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.56 น.
เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยมีเนื้อหาและหัวข้อหลักภายใต้โครงการ คือ “การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : เส้นทางสำหรับการเปลี่ยนแปลง  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.dcy.go.th หรือโทร. 0 2306 8697 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารเพิ่มเติม https://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4998&type=12            
 
คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่
 
https://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=5001
 
 https://www.facebook.com/DepartmentofChildrenandYouth/photos/a.1477121149220136/2854228118176092/

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์