วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 00:49 น.

ประชาสัมพันธ์

กระทรวงทรัพยากรฯ ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับ IUCN และทุกองค์กร

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 10.20 น.
กระทรวงทรัพยากรฯ ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับ IUCN และทุกองค์กร 
เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 
 
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี โฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวกรณี ประเทศไทยเตรียมถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ IUCN รวมถึงจะถอนการเสนอป่าแก่งกระจานจากการขึ้นเป็นมรดกโลก นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า กรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงพร้อมให้ความร่วมมือกับ IUCN และทุกองค์กรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้คงความอุดมสมบูรณ์และเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป