วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 17:06 น.

ประชาสัมพันธ์

6 องค์กรวิชาชีพสื่อจัดเวทีเสวนา “หยุดอ้างข่าวปลอม หยุด พรก.ฉุกเฉินคุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.45 น.
นายพีระวัฒน์  โชติธรรมโม นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดเผยหลังจากมีการประชุมร่วม 6 องค์กรวิชาชีพสื่อ ซึ่งประกอบด้วย สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน เตรียมจัดเวทีเสวนา “หยุดอ้างข่าวปลอม หยุด พรก.ฉุกเฉินคุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน”
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ทางแอพพลิเคชั่นซูม
 
โดยมีวิทยากรประกอบด้วย
นายสุทธิชัย หยุ่น (สื่อมวลชนอาวุโส)
นายกิตติ สิงหาปัด (ผู้ดำเนินรายการข่าว 3 มิติ)
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์  (ผู้ก่อตั้ง Cofact Thailand)
นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (บรรณาธิการบริหาร The Standard) 
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี  (ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ)
นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม (นายกสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย)
นายมงคล บางประภา (นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)
นายสุปัน รักเชื้อ (รักษาการเลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย)
 
ดำเนินรายการโดย นายระวี ตะวันธรงค์ (นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์)
 
ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านเพจสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/activityoftja/  เพจสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และองค์กรเครือข่าย