วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:09 น.

ประชาสัมพันธ์

อพท.เสวนาออนไลน์ดึง 6 กูรูถอดโมเดล Phuket Sandbox

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 22.27 น.

อพท.จับมือเครือข่ายเปิดเวทีสัมมนาออนไลน์เตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ดึง 6 กูรูถอดโมเดล Phuket Sandbox ชวนคนไทยร่วมแลกเปลี่ยน 30 ก.ค.นี้

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาและประชาชน เข้าร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวและบริการของไทย ในหัวข้อเรื่อง “ถอดบทเรียนการป้องกัน Covid-19 จาก Phuket Sandbox สู่พื้นที่พิเศษและเมืองรอง” ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์  กลยุทธ์การบริหารจัดการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการให้บริการท่องเที่ยววิถีใหม่  พบกับกูรูด้านการพัฒนาท่องเที่ยวยั่งยืน  และผู้เชี่ยวชาญจากภาคีเครือข่าย 6 องค์กร ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเขตพื้นที่ภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินความยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ และอพท. ต้อนรับฤดูกาลการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2564 ควบคู่ไปกับการถอดบทเรียนการให้บริการการท่องเที่ยวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ของแหล่งท่องเที่ยว มุ่งสู่ศักยภาพใหม่การรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.45 -15.30 น. ท่านที่สนใจ ร่วมรับฟังได้ที่เพจ Facebook by DASTA Academy