วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 11:45 น.

ประชาสัมพันธ์

“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส. ย้ำ ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส

วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564, 18.35 น.
“รมว.วราวุธ” ประชุมผู้บริหาร ทส.  ย้ำ ต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  
     
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564  ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมี นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย รองปลัดกระทวงฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และ ผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระพิเศษ คือ การแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ตลอดจนการขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี การแสดงความยินดีกับผู้ที่จะครบเกษียณอายุราชการในปี 2564 รวมทั้งผู้ได้รับการเลื่อนระดับตำแหน่งและได้รับตำแหน่งใหม่
     
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้เน้นย้ำถึงนโยบายการทำงาน ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะการดำเนินงานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนกำชับให้เข้มงวด และเคร่งครัดในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า ทั้งนี้ ยังได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย “ทส. หนึ่งเดียว” และ “ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4” ทำงานด้วยความทุ่มเท รวดเร็ว โปร่งใส ภายใต้กฎระเบียบที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด มีธรรมาภิบาล ยึดผลประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง 
 
     
นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได้เผยถึง ผลงานสำคัญ ในรอบปี 2564 อาทิ ความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก และการประกาศให้ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก รวมทั้ง ผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชน รวมถึงผลการปลูกป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ที่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเกินกว่าเป้าหมาย จำนวนมากกว่า 4 แสนไร่ ตลอดจนการลดลงของจุดความร้อน (Hot Spot) และ PM 2.5 ในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นต้น

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์