วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:17 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. จับมือ ตร. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "Social Care by พม. อาสา” ครั้งที่ 2

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 22.21 น.
พม. จับมือ ตร. และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ "Social Care by พม. อาสา” ครั้งที่ 2  ให้บริการฝึกอาชีพและตัดผมฟรี พร้อมมอบถุงยังชีพให้กลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโควิด - 19 ย่านเขตจอมทอง กทม. 
 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทีมช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ​  คณะสโมสรไลออนส์สากลภาค 310ซี​  สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ Social Care by พม. อาสา” ครั้งที่ 2 โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมด้วยนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. พล.ต.ต.สยาม บุญสม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ คุณเจเจ (พนิดา แซ่จิว) ประธานบริษัท มะหาคัท ทีมช่างช่วยช่าง ช่างช่วยชาติ​ สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย รวมทั้งอาสาสมัครสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน ณ วัดบางปะทุนนอก เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
     
 
นางจินตนา กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยจัดบริการด้านการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างครบวงจร  เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาและดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ด้วยการระดมทรัพยากรของภาคีเครือข่ายมาร่วมแบ่งปันและจัดบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกระบวนการจิตอาสา ทั้งนี้ จึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Social Care by พม. อาสา ครั้งที่ 2 ในวันนี้ เป็นการรวมพลังและระดมทรัพยากรทั้งความรู้ สิ่งของที่จำเป็น และบริการต่างๆ ของทุกภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด อาทิ บริการสาธิตการทำอาหารและเครื่องดื่ม ตัดผม แจกแว่นสายตา และบริการข้อมูลสวัสดิการสังคมและการส่งเสริมอาชีพของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) รวมทั้งการรับบริจาคโลหิต นอกจากนี้ ได้มอบถุงยังชีพและรถวีลแชร์ให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน อีกทั้งมีการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
   
นางจินตนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้  ในนามกระทรวง พม. ตนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เข้ามาร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากโควิด - 19 รวมทั้งพระครูวิจิตรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดบางประทุนนอก ที่สนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดงานครั้งนี้ 
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
 
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
 
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
 
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
 
Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 
 
Twitter: twitter.com/pr_dwf
 
LINE Official : @linefamily