วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 06:36 น.

ประชาสัมพันธ์

ทส. เตรียมท่าทีไทย ร่วมหารือเวทีรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.02 น.
ทส. เตรียมท่าทีไทย ร่วมหารือเวทีรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16
 
 
 
 
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (รอง​ ปกท.ทส.)​ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 (16th ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: 16th AMME) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือหน่วยงานในการจัดทำท่าทีไทยในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 โดยมีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในสาขาต่างๆ อาทิ หมอกควันข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมถึงการประชุมอาเซียน+3 ที่เป็นการหารือร่วมกับประเทศคู่เจรจา จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์