วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:23 น.

ประชาสัมพันธ์

เกียรตินาคินภัทร เดินหน้าภารกิจสีเขียว มอบหนังสือ ‘Gallery of Trees’

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 11.11 น.

เกียรตินาคินภัทร เดินหน้าภารกิจสีเขียว มอบหนังสือ ‘Gallery of Trees’

ห้องแสดง ความงามแห่งมวลไม้ใหญ่ แก่ห้องสมุดออนไลน์และประชาชนทั่วไป  

พร้อมปล่อยภาพต้นไม้ให้ดาวน์โหลดฟรี  

 
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เดินหน้าภารกิจสีเขียว ส่งมอบหนังสือ ‘Gallery of Trees’ ห้องแสดงความงามแห่งมวลไม้ใหญ่รูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจฯ ให้แก่ห้องสมุดออนไลน์และมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป พร้อมปล่อยภาพต้นไม้ใหญ่ทรงคุณค่าให้ดาวน์โหลดฟรีจำนวน 12 ต้น เพื่อเชิญชวนเหล่าคนรักต้นไม้และสายธรรมชาติ ร่วมเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Virtual Background) สร้างบรรยากาศประชุมออนไลน์สไตล์ ‘คุยสบายใต้เงาไม้’ เนื่องในวันรักต้นไม้แห่งชาติ (National Annual Tree Care Day) โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือและภาพถ่ายต้นไม้ฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้  
 
Gallery of Trees โดยกลุ่มธุรกิจฯ เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพถ่ายและเรื่องราวของไม้ใหญ่ทรงคุณค่าทั่วประเทศไทยจำนวน 45 ต้น โดยมีคุณเริงชัย คงเมือง ช่างภาพสารคดีระดับแนวหน้า เป็นผู้บันทึกภาพ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนในด้านเนื้อหาและเรื่องราวจากผู้ชำนาญการ อาทิ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ อดีตประธานมูลนิธิโลกสีเขียว คุณฐิตินันท์ ศรีสถิต นักเขียนเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ BIG Trees และทีมบรรณาธิการจากเดย์ โพเอทส์ ผู้ผลิตนิตยสาร a day มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวของต้นไม้ผ่าน 4 มุมมอง ตั้งแต่การเป็นผู้พิทักษ์สมดุลของระบบนิเวศ (The Guardian Angel) กลไกทางชีววิทยาอันน่าทึ่ง (The Wise One) ความสามารถในการยืนหยัดข้ามผ่านกาลเวลาอันยาวนาน (The Master of Resilience) ตลอดจนการเป็นส่วนเสี้ยวของเรื่องราวในประวัติศาสตร์ และแรงบันดาลใจทางวรรณคดี (The Sacred Muse) โดยหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
 
ไฟล์ E-book ที่ https://galleryoftrees.kkpfg.com/storage/download/gallery-of-tree/index.html  
ไฟล์  PDF ที่ https://galleryoftrees.kkpfg.com/storage/download/gallery-of-tree/doc.pdf  
ภาพถ่ายต้นไม้สำหรับพื้นหลัง (Virtual Background) ที่ https://galleryoftrees.kkpfg.com/th/updates/news-activities/3/activities10112021  
 
ทั้งนี้ การส่งมอบหนังสือ Gallery of Trees ให้ห้องสมุดและเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีในครั้งนี้ ต่อยอดมาจากภารกิจสีเขียวของกลุ่มธุรกิจฯ ที่ต้องการรณรงค์ให้คนรักต้นไม้และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งกลุ่มธุรกิจฯ ได้ริเริ่มในหลายด้าน เช่น การให้การสนับสนุนแก่กลุ่มบิ๊กทรีเพื่ออบรมรุกขกรของกทม. การจัดทำหนังสือ Gallery of Trees มอบให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า(ชมเว็บไซต์หนังสือ Gallery of Trees ได้ที่ https://galleryoftrees.kkpfg.com) และการจัดวอล์คร่วมกับเพจ The Cloud เดินดูต้นไม้โบราณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ พร้อมเรียนรู้วิธีการดูแลต้นไม้ที่ถูกต้อง โดยมุ่งหวังให้คนเกิดความ ‘รัก’ ต้นไม้ซึ่งจะนำมาสู่การ ‘รักษ์’ ต้นไม้ได้อย่างยั่งยืนในที่สุด