วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:35 น.

ประชาสัมพันธ์

ทส. นำคณะผู้แทนไทย เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16

วันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.52 น.
ทส. นำคณะผู้แทนไทย เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16
 
 
 
 
คณะผู้แทนไทย นำโดยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1) การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 และเมืองที่เสนอชื่อโดยประเทศเพื่อรับรางวัลฯ ประเภทแข่งขัน ครั้งที่ 4 (2) แถลงการณ์ร่วม ASEAN Joint Statement on Climate Change to UNFCCC COP26 (3) ร่างแถลงการณ์ร่วม ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation  ซึ่งจะนำเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16 พิจารณาให้การรับรองต่อไป