วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:40 น.

ประชาสัมพันธ์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.48 น.
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564
 
 
"NEXT NORMAL" วิถีใหม่ของการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4 มิติ" ได้แก่
 
- มิติด้านการศึกษา
 
- มิติด้านสุขภาวะ (กาย จิต สังคม และปัญญา)
 
- มิติด้านเศรษฐกิจและครอบครัว
 
- มิติด้านการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
 
 
ซึ่งจัดทั้งหมด 4 ครั้ง โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้
 
 
ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
 
 
 
ประเด็น วิถีใหม่ของธุรกิจเพื่อชุมชน SE for Thai Youth (22 พฤศจิกายน 2564)
 
 
ครั้งที่ 2 ภาคใต้
 
 
 
ประเด็น Social Media and Socio-Economy (23 พฤศจิกายน 2564)
 
 
ครั้งที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก  
 
 
 
ประเด็น การเมืองกับคนรุ่นใหม่ The Next Balance (24 พฤศจิกายน 2564)
 
 
ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ
 
 
 
ประเด็น Soft Skills and New Evi-Society Nexus (29 พฤศจิกายน 2564)
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Email : Policy@dcy.go.th  https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2940963472835889/?d=n