วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 05:00 น.

ประชาสัมพันธ์

บทความของผู้แทนเยาวชนไทย" ในการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Interfaith Camp 2021 (AYIC)

วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 10.32 น.
บทความของผู้แทนเยาวชนไทย" ในการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Interfaith Camp 2021 (AYIC) 
 
 
 
 
 
 
"บทความของผู้แทนเยาวชนไทย" ในการเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Interfaith Camp 2021 (AYIC) ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2564 ภายใต้หัวข้อ “Championing Youth as Agents of Interfaith Harmony”  ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซีย