วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 11:18 น.

ประชาสัมพันธ์

ร่วมยกช่อฟ้าอุโบสถ-ทอดกฐิน

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.15 น.
ร่วมยกช่อฟ้าอุโบสถ-ทอดกฐิน
 

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ และ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี เป็นประธานยกช่อฟ้าอุโบสถ และทอดกฐิน ณ วัดใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ซึ่งมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น  1,511,511 บาท โดยทางวัดจะนำปัจจัยไปปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อดำ ศาลาท่าน้ำ และบูรณะวัดต่อไป  นอกจากนี้ยังทอดกฐิน - ผ้าป่าการศึกษา วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และทอดกฐิน ยกช่อฟ้าอุโบสถ - ผ้าป่าการศึกษา วัดอัมพร อ.พล จ.ขอนแก่น โดยมีผูใจบุญร่วมทอดกฐินมากมาย อาทิคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์,รศ.ดร.ปกิตติ ทยานิธิ, ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธรฯลฯ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์