วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 14:46 น.

ประชาสัมพันธ์

สค. แถลงข่าวโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม.

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 06.32 น.
สค. แถลงข่าวโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม.
 
 
นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างเชฟอาหารไทย by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการอาหารไทย การเคหะแห่งชาติ และโลตัส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชน และตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชน  โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ และ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
 
 
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์