วันอังคาร ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 05:31 น.

ประชาสัมพันธ์

ทส.จัดงาน“วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันทสม.แห่งชาติ ปี 64” เชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 12.47 น.
ทส.จัดงาน“วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันทสม.แห่งชาติ ปี 64”
เชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
       
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” ประจำปี 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม
         
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2564 ขึ้น ภายใต้แนวคิด "Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล" ณ ห้องไฮเดรนเยียร์ 2-3 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
         
“การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทของภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป
           
“การแพร่ระบาดของ “COVID-19” ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจ สังคม การดำรงชีวิตและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะหน้ากากอนามัย ขยะติดเชื้อ ขยะพลาสติกจากการใช้บริการ Food Delivery ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เราทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยความระมัดระวัง  ผมขอเชิญชวนคนไทยทุกคน มาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ปลุกพลังหัวใจสีเขียวในตัวเอง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ง่ายที่สุดคือ เริ่มต้นที่ตัวเรา อย่างเช่นเรื่องใกล้ตัว ทั้งเรื่อง การทิ้งขยะให้ถูกที่ การใช้น้ำและพลังงานอย่างประหยัด ร่วมกันฟื้นฟู เพิ่มผืนป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ การนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล ร่วมกันสร้างสังคมรีไซเคิล ด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามแนวคิด “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” นายวราวุธ กล่าว
             
สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานประกอบด้วย การพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะ จำนวน 3 รางวัล, รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จำนวน 2 รางวัล รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2564 ระดับประเทศ จำนวน 35 รางวัล และรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 8 รางวัล
 
             
พร้อมกันนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมแบบ Online ให้แก่โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school ปี 2564 จำนวน 332 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลผ่านเข้ารอบระดับประเทศ โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste จำนวน 30 รางวัล โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school จำนวน 10 รางวัล รางวัลผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการชุมชนปลอดขยะ zero waste จำนวน 190 รางวัล  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school จำนวน 66 รางวัล โครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ได้แก่รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม จำนวน 25 รางวัล รางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการติดตามประเมินผล Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน ระดับดี จำนวน 9 รางวัล และโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรีจูเนียร์" ประจำปี 2564 รางวัลเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรีจูเนียร์" ประจำปี 2564 จำนวน 42 รางวัล
             
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทสม. Next Normal: ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขับร้องเพลง “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดย วงดนตรีกันกัน และ การจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจ คำว่า “Next Normal” มากยิ่งขึ้นอีกด้วย