วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:29 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงาน 14 ก.พ. ปีน ปั่น ปลูก ผูกรักไร้พรมแดน

วันศุกร์ ที่ 07 มกราคม พ.ศ. 2565, 21.19 น.
พม. จับมือภาคีเครือข่ายจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงาน 14 ก.พ. ปีน ปั่น ปลูก ผูกรักไร้พรมแดน
 
 
นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ตามที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้พัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ยโสธร และอำนาจเจริญ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและชีวิตวิถีใหม่ ตามแนวคิด “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ทั้งนี้ รมว.พม. จึงมีนโยบายพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก โดยขับเคลื่อนพื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว มีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งถ้ำ หน้าผา ภูเขาหินปูนที่สวยงามและมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด และเพื่อส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก ที่ส่งเสริมให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ครอบครัว และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
 
   
นางสาวแรมรุ้ง กล่าวว่า ทั้งนี้ จึงได้เตรียมจัดกิจกรรม “ปีน ปั่น ปลูกป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง” พื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565  โดยจะมีกิจกรรมย่อย ดังนี้ 1) จดทะเบียนสมรส ที่พื้นที่ปีนหน้าผา 2) กิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน ในพื้นที่ตำบลบ้านมุง และ 3) การปลูกต้นไม้ ซึ่งไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อน โดยการขับเคลื่อนงานดังกล่าวกระทรวง พม.ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วน ซึ่งการจัดปีนหน้าผาบ้านมุงเป็นเรื่องที่ยาก เพราะว่าพื้นที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ซึ่งกระทรวง พม. โดยตน ได้หารือกับกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้ได้ออกประกาศ “ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดให้บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ในท้องที่ตำบลเนินมะปราง และตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เป็นป่านันทนาการ” ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ซึ่งถือว่าเป็นการปลดล๊อคให้ผาหินบ้านมุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยงเชิงธรรมชาติ ซึ่งมีทีมงานเจาะหน้าผาบ้านมุง นำโดยนายไกรศักดิ์ บุญทิพย์ จากสมาคมปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย และมีนายสุธี สมมาตย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานกู้ภัยหมูป่าที่ถ้ำหลวง จังหวัดเชียงราย ได้มาร่วมเจาะผาในครั้งนี้ด้วย
   
นางสาวแรมรุ้ง กล่าวเพิ่มเติ่มว่า ขณะที่จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมปีน ปั่น ปลูก ป่านันทนาการภูผาหินบ้านมุง พื้นที่ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบริเวณจุดปีนหน้าผาและกิจกรรมการแข่งขันปั่นจักรยาน และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำเส้นทางปีนหน้าผา โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ได้จัดทำโครงการเสนอต่อกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกเรียบร้อยแล้ว