วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:56 น.

ประชาสัมพันธ์

ศกพ. เตือนช่วยลดควันดำ พบส่วนใหญ่เป็นรถรับจ้างขนาดเล็ก - กลางเกินมาตรฐาน

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565, 10.11 น.
ศกพ. เตือนช่วยลดควันดำ พบส่วนใหญ่เป็นรถรับจ้างขนาดเล็ก - กลางเกินมาตรฐาน
 
 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า ศกพ.ได้ติดตามการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด และจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ คพ. คาดการณ์ 7 วันข้างหน้า มีแนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 14-17 มกราคม จะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และสภาพอากาศที่นิ่งลดลง โดยจะมีแนวโน้มที่ฝุ่นละอองจะสูงขึ้นอีกครั้งในวันที่ 18 และ 20 มกราคม 2565 ซึ่งต้องเข้มงวดติดตามตรวจสอบกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศทุกประเภท 
 
นายอรรถพล กล่าวว่า จากข้อมูลการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ในปี 2564 พบว่า รถยนต์ตาม พ.ร.บ. ขนส่งทางบก จากรถที่เรียกตรวจจำนวน 234,176 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 114,888 คัน คิดเป็นร้อยละ 49.06 รถยนต์ตาม พ.ร.บ. จราจร จากรถที่เรียกตรวจจำนวน 123,640 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานจำนวน 60,301 คัน คิดเป็นร้อยละ 48.77 ซึ่งในวันนี้ได้มาติดตามการตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ ด่านถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา พบว่า ผลการตรวจควันดำมีจำนวน 39 คัน เป็นรถบรรทุก รถโดยสาร 16 คัน พบควันดำเกินมาตรฐานและถูกสั่งห้ามใช้ 2 คัน และรถยนต์เรียกตรวจสอบ 23 คัน มีควันดำเกินมาตรฐานและถูกสั่งห้ามใช้ชั่วคราว 3 ซึ่งรัฐจะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการตรวจจับควันดำ "ตรวจจับ ปรับจริง–ห้ามใช้รถควันดำ” บังคับใช้บทลงโทษสูงสุด  โดยจะตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ให้ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า-ออก ใน กทม. และปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดเมืองหลักอีกด้วย
 
การตั้งด่านตรวจในแต่ละครั้งแต่ละด่านต้องใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานและเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญการ เพื่อเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและความโปร่งใส ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจจับควันดำ และขออภัยหากเกิดปัญหาการจราจรในบางครั้ง และขอให้ประชาชนให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในท่ามกลางฝุ่นควันดำและสภาพอากาศที่มีความร้อนสูง และขอความร่วมมือเจ้าของรถดูแลบำรุงรักษารถยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ เพื่อลดการปล่อยมลพิษโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ซึ่งประชาชนสามารถนำรถไปตรวจสภาพซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ตามศูนย์บริการที่เข้าร่วมโครงการ “คลินิกรถ ลดฝุ่น PM2.5” และหากพบรถยนต์ควันดำสามารถแจ้งได้ที่ กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 กองบังคับการตำรวจจราจร โทร. 1197 และกรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650 นายอรรถพล กล่าว
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์