วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 02:02 น.

ประชาสัมพันธ์

ท่านทูตจีนประจำประเทศไทย เชิญคณะสื่อมวลชนไทยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 13.17 น.
นายหาน จื้อเฉียง (Han ZhiQiang) เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้เชิญสื่อมวลชนไทย ประกอบด้วย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นายเทพชัย หย่อง สื่อมวลชนอาวุโส อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และ นายธีรยุทธ ชุนหบดี บรรณาธิการ เว็บไซต์ The Nation ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน - ไทย และสถานการณ์ต่างๆในภูมิภาค โดยมี นายหยาง ซิน อัครราชทูต ร่วมสนทนาด้วย เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก