วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:15 น.

ประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นสูง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 08.29 น.
อบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นสูง
 
พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขั้นสูง จำนวน 420 ชั่วโมง เพื่อสร้างโอกาสในการประกออาชีพ และสนับสนุนในการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก่กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ อบรมฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม   หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง จำนวน 420 ชั่วโมง เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ และสนับสนุนในการพัฒนาและเสริมศักยภาพแก่กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรผ่านการรับรองตามมาตรฐาน) ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับ “ประกาศนียบัตร” และขึ้นทะเบียนเป็นผู้บริการตามกฏกระทรวงฯ 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 
อายุ 18 ปีขึ้นไป
 
วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สุขภาพแข็งแรง
 
มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
กำหนดการ
 
เปิดรับสมัคร          17 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2565
 
สอบสัมภาษณ์         16 มิถุนายน 2565
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม   17 มิถุนายน 2565
 
ลงทะเบียนรายงานต 29 มิถุนายน 2565
 
พิธีเปิดและอบรมตามหลักสูตร 1 กรกฏาคม 2565
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
อบรมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ฟรี ค่าเรียนตลอดหลักสูตร
 
ฟรี ชุดยูนิฟอร์ม
 
ฟรี ที่พัก อาหาร 1 มื้อ (มื้อกลางวัน)
 
ฟรี อุปกรณ์การเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : 02 642 4306 หรือ Facebook กรมกิจการผู้สูงอายุ
 
Facebook งานฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์