วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 19:11 น.

ประชาสัมพันธ์

“วราวุธ” ร่วมเสวนา สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.03 น.

“วราวุธ” ร่วมเสวนา สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ

ในเวที ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า ย้ำ “อนาคตไทยต้องคำนึงถึงการเติบโตที่ยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น”

 
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเสวนาในงาน ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า Better Thailand Open Dialogue ในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ” ร่วมด้วย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ CEO PTT และ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส CEO SCG โดยมี ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 
   
โดยในการเสวนา นายวราวุธ ได้แสดงมุมมองถึงสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศแม้ว่าจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น แต่คุณภาพแหล่งน้ำโดยรวมยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยได้มีมาตรการส่งเสริมให้เกิดการ Recycle และ Upcycle มากขึ้น รวมถึงการจำกัดการนำเข้าขยะพลาสติก ซึ่งทั้ง 3 ประเด็น เป็นประเด็นสำคัญที่จะส่งผลต่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่ได้ประกาศเป้าหมายไว้ในการประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 (พ.ศ. 2608)
 
   
ทั้งนี้ นายวราวุธ ยังได้สรุปย้ำในตอนท้ายของการเสวนาว่า “หลังโควิด-19 เศรษฐกิจไทยต้องเติบโตขึ้นกว่านี้ พี่น้องคนไทยต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่านี้ แต่โควิด-19 จะเป็นเครื่องเตือนสติเราที่ดีว่า เมื่อใดที่มนุษย์เราก้าวข้ามเส้นความพอดีระหว่างสมดุลของธรรมชาติ ธรรมชาติจะส่งสัญญาณเตือนมา และทุกครั้งที่มีสัญญาณเตือนจะเกิดความเสียหายขึ้นทั่วโลก ดังนั้น การเดินหน้าจากนี้ไป ทั้งภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคสังคม ต้องคำนึงถึงคำว่า Green growth และความยั่งยืน เพื่อจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้อย่างสมดุล เพราะธรรมชาติอยู่ได้แม้ไม่มีมนุษย์อยู่ แต่มนุษย์เราถ้าไม่มีธรรมชาติเราอยู่ไม่ได้ ดังนั้น จะเดินทางจากนี้ไป เราต้อง “Move forward greener””
 
 
 
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์