วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 18:30 น.

ประชาสัมพันธ์

พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 18.57 น.

พระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันก่อน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์