วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:02 น.

ประชาสัมพันธ์

"วราวุธ" ลุยต่อวันหยุด ลงพื้นที่อีสาน ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลฯ ให้พี่น้องประชาชน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 09.33 น.
"วราวุธ" ลุยต่อวันหยุด ลงพื้นที่อีสาน ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลฯ ให้พี่น้องประชาชน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
 
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง บ้านสระปทุม หมู่ที่ 9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้บริหารส่วนราชการในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ตลอดจนพี่น้องประชาชนให้การต้อนรับ 
   
นายวราวุธ กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้พี่น้องชาวไทย ด้วยการใช้น้ำบาดาล ประกอบกับความประสงค์ของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข มีน้ำกินน้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร โดย รมว.ทส.ได้ขอให้ผู้นำท้องถิ่น และพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาว ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ได้รับส่งมอบโครงการฯ ช่วยกันดูแลรักษาเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป และขอให้แบ่งปันน้ำกินน้ำใช้กันอย่างทั่วถึง 
 
 
โดยในโอกาสนี้ นายวราวุธ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชน รับฟังความเดือดร้อนและความต้องการการช่วยเหลือจากกระทรวงฯ พร้อมกันนี้ยังได้เปิดจุดบริการน้ำแร่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านน้ำแร่) พร้อมมอบน้ำดื่มให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ทั้งนี้  รมว.ทส. ยังได้ห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชน โดยขอให้ทุกคนหมั่นทำความสะอาดมือ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง อีกทั้งอย่าวิตกกังวลกับฝีดาษลิง ซึ่งยังไม่พบในประเทศไทย 
 
สำหรับโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน พื้นที่บ้านสระปทุม หมู่ที่ 9 ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ประกอบด้วยบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 2 บ่อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า หอถังเหล็กเก็บน้ำชนิดรักษาแรงดัน ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิมเหล็กขนาดใหญ่ จุดจ่ายน้ำถาวร  และอาคารติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบระบบรีเวอร์สออสโมซีส (RO) ซึ่งสามารถผลิตน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้ 88,125 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ประมาณ 3000 คน 900 ครัวเรือน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์