วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 03:01 น.

ประชาสัมพันธ์

"PRINC - กลุ่มเซ็นทรัล" ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 10,005 โดส

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 12.56 น.

"PRINC - กลุ่มเซ็นทรัล" ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 10,005 โดส

 

"PRINC - กลุ่มเซ็นทรัล" ส่งมอบมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 10,005 โดส แก่สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อระดมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับคนในชุมชนคนต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวในพื้นที่และใกล้เคียง โดยคุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคลากรและงานความยั่งยืน บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เป็นประธานส่งมอบ , นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง และศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟสไตล์ แม่สอด (ในเครือเซ็นทรัล).