วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 20:25 น.

ประชาสัมพันธ์

NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 20.50 น.

NT จัดพิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาฯเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 - นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะ “พระอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช” เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับพระประยูรญาติและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณเกาะกลางน้ำ NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 45 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ประสูติแต่สมเด็จพระเทพ-ศิรินทราบรมราชินี มีพระเชษฐาร่วมอุทรเดียวกันคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระองค์ทรงเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการพระองค์แรกของกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขที่สถาปนาขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2426 เพื่อดำเนินกิจการไปรษณีย์ โทรเลข และโทรศัพท์   

ในปี 2441 “กรมไปรษณีย์” และ “กรมโทรเลข” ได้ยุบรวมเป็น “กรมไปรษณีย์โทรเลข” ซึ่งต่อมาภายหลังมีการปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม และแยกการดำเนินงานออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและยุคสมัยอีกหลายครั้ง โดยปัจจุบัน “บริษัท  โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)” เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจการด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ     

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดจัดพิธีถวายเครื่องสักการะจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 4 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อการพัฒนากิจการไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์