วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 21:43 น.

ประชาสัมพันธ์

TSE ผนึกพันธมิตร แตกไลน์ รุกธุรกิจ Health Care

วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567, 13.10 น.

TSE ผนึกพันธมิตร แตกไลน์ รุกธุรกิจ Health Care

 

ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (TSE) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ นายแพทย์วิวรรธน์ ชินพิลาศ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพแบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้บริการด้านการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (IVF) ตลอดจนการรักษา การเสริมความงาม และการป้องกันเพื่อสุขภาพที่ดีและยืนยาว โดยนายแพทย์วิวรรธน์ ชินพิลาศ เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปี และผู้ก่อตั้ง บริษัท บางกอก อินเฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด (“BIC”) ให้บริการคลินิก “Bangkok IVF Clinic” สำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยการใช้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ชั้นสูงอย่างครบวงจร ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการรุกเข้าสู่ธุรกิจ Healthcare ซึ่งจัดอยู่ในเมกะเทรนด์และมีแนวโน้มการเติบโตสูง ตอบรับสังคมส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อสร้าง New-S-Curve และเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ โดยเริ่มต้นจาการให้กำเนิดบุตร การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก ซึ่งเป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์