วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:52 น.

ประชาสัมพันธ์

ติวเข้มสถานพยาบาลไทยให้บริการสุขภาพมาตรฐานสากล

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560, 19.29 น.

ติวเข้มสถานพยาบาลไทยให้บริการสุขภาพมาตรฐานสากล

 

เฮลธ์แคร์ฯกรุ๊ป จับมือ จีเอชเอ สหรัฐฯ จัดติวมาตรฐาน GHA ผู้ประกอบการสถานพยาบาลในไทย ยกเป็นศูนย์กลางด้านบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวมาตรฐานระดับสากล

 

นายแพทย์สมพร คำผง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์) ที่ปรึกษาองค์กรที่เป็นสถานพยาบาลในประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลมาแล้วกว่า 60 แห่ง เผยว่า   ตลาดการท่องเที่ยวของโลก มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวแบบ Wellness Tourism พบว่า มีมูลค่าเติบโตสูงมาก  โปรแกรมการรับรองด้านสุขภาพระดับโลก  คือมาตรฐานคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพที่มุ่งตอบโจทย์การเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

 

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นรอบก่อนเปิดตัว อย่างเป็นทางการ ผู้มาร่วมงานล้วนเป็นโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ทำเรื่องเมดิคอลทราเวล ที่เน้นผู้ป่วยที่เดินทางมาทำการรักษาอาการป่วยต่างๆ ซึ่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้อยู่แล้ว เหตุผลที่จัดโครงการนี้ขึ้นเนื่องจากเมื่อก่อนไม่มีสแตนดาร์ดที่เกี่ยวข้องกับเมดิคอลทราเวลโดยตรง บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็กซเปิร์ท กรุ๊ป (ไทยแลนด์)  และ จีเอชเอ จึงเห็นโอกาสในการรับรองผู้ป่วยที่เดินทางมาทำการรักษา และเป็นโอกาสที่ดีในการเปิดตัวด้วยการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนโดยมุ่งหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคต

 

นายแพทย์สมพร ยังเสริมอีกว่า “กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ใช่เพียงแต่โรงพยาบาลหรือสถานประกอบการเท่านั้น ซึ่งยังรวมไปถึงโรงแรม สายการบิน รถเช่า และบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ โดยโปรแกรม จีเอชเอ จะประเมินการปฏิบัติตามสมรรถนะซึ่งสร้างความมั่นใจว่าองค์กรด้านการดูแลสุขภาพไม่เพียงแต่ติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของบริการที่ให้แก่การเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือผู้ป่วยต่างชาติ แต่จะติดตามประสิทธิภาพตลอดวงจรที่เกี่ยวข้องในการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลทั้งหมด ว่า มีความคล่องตัวดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีประสบการณ์โดยรวมในเชิงบวก โดยมาตรฐาน GHA จะมาเติมเต็มช่องว่างที่เกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของผู้ป่วยที่ท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลและจะนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลมาสู่ประเทศไทย”

 

นางคาเรน ทิมมอนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ โกลบอล เฮลธ์แคร์ แอ็คเครดิเทชั่น หรือ จีเอชเอ เสริมอีกว่า “จีเอชเอ เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวกับบริการสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Travel) มีต้นกำเนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดย มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น ในนครชิคาโก มีสำนักงานอยู่ที่ปาล์มบีชการ์เดน รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐานนี้ได้รับการพัฒนาและยอมรับจาก World Medical Association ว่าเป็นมาตรฐานที่จำเพาะเจาะจงต่อผู้ป่วยที่เดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล โดยมีข้อแตกต่างจากมาตรฐานอื่นๆ เช่น HA-Thailand และ JCI-Joint Commission International ตรงที่มาตรฐานจีเอชเอไม่ได้มีเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเพียงเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของงานต้อนรับ บริการเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ป่วย รวมไปถึงมาตรฐานที่ช่วยพัฒนาด้านธุรกิจให้ยั่งยืนอีกด้วย

 

ด้านนายแพทย์สมพร ยังกล่าวอีกว่า “จีเอชเอ จะเข้ามาช่วยคัดเลือกสถานพยาบาล รวมถึงคลินิกในการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GHA ซึ่งมุ่งเน้นที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการทางคลินิก ประสบการณ์ผู้ป่วย และการต้อนรับ

รวมไปถึงการตรวจสอบสถานประกอบการและการปฏิบัติงานว่ามีจริยธรรม มีความปลอดภัยและมีความโปร่งใส ตลอดทั้งการดูแลที่ต่อเนื่องของการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล ซึ่งครอบคลุมเส้นทางการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาลทั้งหมด รวมทั้งการแพทย์ผู้ให้การรักษา ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาใช้กับการเดินทางเพื่อการรักษาพยาบาล ตลอดจนความตระหนักและความคาดหวังของสาธารณชนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพและการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทั้งโรงพยาบาลและองค์กรที่ดูแลผู้ป่วยแบบไปกลับทั่วโลก ในฐานะที่เป็นสมาชิกของ ISQua (International Society for Quality in Healthcare) จีเอชเอ เป็นผู้นำในการให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ป่วย และยังพยายามปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์