วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:41 น.

สังคม-สตรี

ศักยภาพของผู้หญิง สำคัญมากกว่าเพศสภาพ

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562, 16.37 น.

ศักยภาพของผู้หญิง
สำคัญมากกว่าเพศสภาพ

เปิ้ล -กิตติ์ธัญญา วาจาดี   ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.วารินชำราบ และนักการเมืองท้องถิ่นหลายสมัย  หญิงสาวที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาตนเอง และคนในพื้นที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี กล่าวถึงมุมมองศักยภาพของผู้หญิง สำคัญมากกว่าเพศสภาพ ว่า

"ปัจจุบันหลายๆ คนให้ความสนใจเกี่ยวกับบทบาทของสตรีกับการเมืองมากขื้น  แต่ในขณะที่ก็ยังมีผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งมองว่าไม่ใช่เรื่องจำเป็น ซึ่งตรงนี้เปิ้ลมองว่าอยากให้หันกลับมามองดูอีกครั้งว่าจริงๆ  การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน  เพราะนโยบายของทางภาครัฐที่ออกมายังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ได้เอื้ออำนวยโอกาส หรือนำเอาศักยภาพดีๆ มาให้กับผู้หญิงเรา ขณะที่ปัจจุบันก็นับเป็นเรื่องดีที่มีนักการเมืองหญิงหลายๆ ท่านได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ตรงจุดนี่ ซี่งตรงนี้เอง ก็จะสามารถผลักดันนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้ใช้ศักยภาพตนเองที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากขึ้น เช่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ที่เห็นได้ชัดๆ เลยว่าทำให้บทบาทสตรีของเราชัดเจนมากขึ้นต่อสังคม แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการส่งเสริมทั้งสองส่วนคือ พัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและดึงศักยภาพของผู้หญิงมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปด้วย  แต่กระนั้นเองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้หญิง กับบทบาททางการเมือง  ยังมีปัญหาอยู่มากในการที่จะก้าวเข้าไปสู่การเมืองไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความสามารถ ภาพลักษณ์ต่างๆ  ให้เป็นที่ยอมรับ ถึงแม้แต่จะเข้ามาทำหน้าที่แล้วก็ยังมีความห่วงกังวล ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียง

"และด้วยความเป็นผู้หญิงบางทีก็ถูกใส่ร้ายกันง่ายๆ โดยเฉพาะเรื่องชู้สาวในสังคมไทยเราถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับการยอมรับมาก  เลยทำให้มีนักการเมืองหญิงจำนวนไม่น้อยโดนวิธีนี้ ด้วยความโหดร้าย ด้วยการใส่ป้ายสีต่างๆ  เพื่อเป็นการทำลายชื่อเสียงความน่าเชื่อถือกันโดยไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างไม่มีคุณธรรม ก็เลยทำให้ผู้หญิงหลายคน ถอยห่างจากการทำงานการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ด้วยเหตุที่ไม่อยากเปลืองตัวเสียชื่อเสียงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตตัวเองและครอบครัว   เห็นไหมคะว่าจริงๆ แล้วผู้หญิงเราต้องใช้ ความสามารถ ความเพียรพยาม มานะอดทนมากขนาดไหนกว่าเข้ามาเพื่อทำหน้าที่สำคัญในการช่วยสังคม และหยิบยื่นโอกาสให้สตรีอย่างเราๆ ด้วยกัน ไหนจะยังไม่รวมการเหยียดเพศในการทำงานที่ ยังมีบางส่วนมองว่า บทบาทหน้าที่ของผุ้หญิงกับการเมืองนั้นไม่เหมาะสมควรที่จะอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนเสียมากกว่า ทั้งๆ ที่ผู้หญิงเรามีศักยภาพดีๆ ในตัวมากมายหลายอย่าแต่ไม่ถูกนำมาใช้ไม่พอ แถมยังต้องถูกลิดรอนสิทธิ์ และโอกาสในการทำงานด้วย พูดมาถึงตรงนี้ เปิ้ล ขอเถอะค่ะ “ผู้หญิงกับการเมือง  อยากให้มองที่ศักยภาพ ไม่เกี่ยวกับเพศภาพ” และลองเปิดใจให้โอกาสคนเก่งคนดีมีความสามรถได้ทำงานดูบ้างอย่างน้อย นอกจากความสวยงาม นุ่มนวลของผู้หญิง ก็ยังมีศักยภาพดีๆ  ที่ผู้ชายอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกันนะคะ"