วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 06:39 น.

สังคม-สตรี

ดร.วันดีร่วมทอดกฐินสามัคคี หล่อพระนำไปประดิษฐานวัดวังชิลโลภูฏาน

วันอาทิตย์ ที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.49 น.

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและเป็นประธานหล่อพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร หน้าตัก 40 นิ้ว นำไปประดิษฐานวัดวังชิลโล ประเทศภูฏาน


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคี และเป็นประธานหล่อพระพุทธรูป ณ วัดพระศรีอารย์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางค์สะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดวังชิลโล ประเทศภูฏาน ด้วยตระหนักว่าสตรีมีบทบาทหลายประการ เป็นแม่ของลูก มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ และผู้หญิงมีความสวยงาม ซึ่งตรงกับประเทศภูฏานซึ่งเป็นประเทศที่มีความสวยงาม 

ดังนั้นการหล่อพระพุทธรูปในวันนี้และวัดพระศรีอารย์นี้ เพื่อต้องการยกย่องสตรีไทยที่มีความสวยงามทั้งกิริยา มารยาท วาจาไพเราะอ่อนหวาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นผู้นำ ซึ่งเข้ากับยุคพระศรีอารย์ แต่ทางวัดไม่สามารถเชิญสตรีทั้งประเทศมาร่วมงานพิธีหล่อพระพุทธรูปได้ ทางวัดจึงได้กำหนดเชิญ ดร.วันดี ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของสตรีทั้งประเทศ เพื่อนำพลังแห่งความงดงามของสตรีไทยร่วมในพิธีดังกล่าว

วัดพระศรีอารย์ ก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2275 ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา มีอายุกว่า 280 ปีมีโบสถ์ทองคำที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันก่อสร้างใช้เวลากว่า 37 ปี โดยท่านพระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้เยาวชนสามารถแสดงปาฐกถา บรรยายธรรม จัดค่ายพุทธบุตร เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ได้รับพระราชทานรางวัลโล่ห์ ด้านบรรยายธรรม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นอกจากนี้ยังเป็นผู้อนุรักษ์ว่าวปั๊กเป้า ว่าวจุฬา เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป

หน้าแรก » สังคม-สตรี