วันพุธ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 22:02 น.

สังคม-สตรี

ร่วมกันค้นหาและเรียนรู้แผ่นดิน “สุวรรณภูมิ” ไปกับเว็บแอปพลิเคชันจาก จิสด้า

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 12.44 น.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้เปิดตัวโปรเจกต์ สุวรรณภูมิ : ภูมิแห่งคุณค่าอาเซียน หรือ Suvarnabhumi: Terra of Co-cultural Values ไปเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ณ Auditorium Hall ชั้น 10 C asean อาคาร CW Tower พร้อมกับเปิดตัว เว็บแอปพลิเคชัน ภายใต้โครงการ ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แพลตฟอร์มวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่รวบรวมของมูลของ “สุวรรณภูมิ” พร้อมทั้งการเล่าเรื่องแบบ interactive และ feature สำคัญ คือ การท่องอารยธรรมสุวรรณภูมิผ่านเรื่องเล่า (Storytelling)

สุวรรณภูมิเป็นแผ่นดินทองที่ปรากฏอยู่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่ในอดีต เป็นแหล่งการค้าสำคัญในประวัติศาสตร์ และมีความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจและประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ “สุวรรณภูมิ” เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจทั้งในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การค้าขายในอนาคต ผ่านแนวคิดในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Satellite & Geo-Informatics) มาเป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ร่วมกับข้อมูลบ่งชี้ทางสถิติมาจัดเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่สามารถแสดงและจำแนกให้เห็นความเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมและที่ตั้งแผ่นดินสุวรรณภูมิในอดีตในหลากหลายมุมมอง ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล ด้านศิลปะ การค้า ศาสนา วัฒนธรรม ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน การตั้งถิ่นฐาน ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผ่านแนวคิดหลัก “Connecting the various traces of Suvarnabhumi by using Area-based Techniques” เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งทางโบราณคดีและการพัฒนาการของเมืองโบราณ อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แพลตฟอร์มนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในรูปแบบ Cultural Heritage Platform ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการสร้างคุณค่าจากนวัตกรรมที่สามารถเปิดโลก แนวคิด และมุมมองใหม่ ๆ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความศรัทธากับประชาชน อันเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ให้เป็นรูปธรรม

ร่วมค้นหาและเรียนรู้ “สุวรรณภูมิ” ไปด้วยกันที่ suvarnabhumi.gistda.or.th หรือดาวน์โหลดแอปได้ที่ App Store และ Play Store โดยค้นคำว่า Suvarnabhumi (โดย GISTDA)

 

หน้าแรก » สังคม-สตรี

ข่าวในหมวดสังคม-สตรี