วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 13:11 น.

สังคม-สตรี

“โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” รุ่น 6 เปิดรับสมัครแล้ว

วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 15.30 น.

วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์นี้ ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนไทยที่มีจิตอาสา มีความภูมิใจในชุมชนของตนเอง กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 7 – 14 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 ชุมชน ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เข้าร่วม “โครงการเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ“Water Festival 2020 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ครั้งที่ 6 จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ พันธมิตรอีกหลายภาคส่วน เพื่อส่งต่อเรื่องราวดีงามของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-517-6052