วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 08:58 น.

สังคม-สตรี

ร่วมด้วยช่วยกัน

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 17.29 น.

ส.ส.ไตรเทพ งามกมล พร้อมด้วย มูลนิธิสยามรวมใจ(ปู่อินทร์)บุรีรัมย์ และเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ ร่วมกันช่วยเหลือและได้มอบของยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และผู้ยากไร้ ที่อำเภอโนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563