วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 00:18 น.

สังคม-สตรี

"พีช สุพิชญา" ร่วมเป็นประธานฯ ในกิจกรรมสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 19.28 น.

ถือได้ว่าเป็นบุญและมงคลที่สุดในชีวิต เมื่อสาวคนเก่ง คุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม มจร. ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์-เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ และพิธี สมโภชผ้าไตร-เครื่องสังฆทานพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

กิจกรรมภายในงาน เริ่มจาก นางศรีนวล ลัภกิตโร  รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมด้วย ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ รองประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรม มจร. และคุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการ เข้าถวายสักการะ พระยูไลไภษัชยคุรุ พุทธเจ้า พระประธานประจำวัดธรรมปัญญารามบางม่วง รวมทั้งจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จุดธูปเทียนบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางเสวยสุข โดยคุณพีชรับหน้าที่ เปิดกรวยถวายเครื่องสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จากนั้นเป็นพิธีสมาทานศีลห้า นางศรีนวล ลัภกิตโร,  ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ และคุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ร่วมกันถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน แด่ประธานสงฆ์  พระสงฆ์อนัมนิกาย ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล  ประธานสงฆ์ นำเจริญจิตภาวนา ๕ นาที ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และพระสงฆ์สวดอุทิศกุศล  เป็นอันเสร็จพิธี 

งานนี้ คุณพีช-สุพิชญา ไพฑูลย์ ปลาบปลื้ม และเป็นมงคลกับชีวิต และครอบครัวอย่างที่สุด!!!


 

หน้าแรก » สังคม-สตรี