วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:12 น.

สังคม-สตรี

สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.) เชิญร่วมเวทีเสวนา “ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาฯ”

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563, 17.19 น.

2 นักวิชาการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)Thai Sangsan Institute ถูกเชิญร่วมเวทีเสวนาคลินิกช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย(Legal Aid)และสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนกระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน”  โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์  อธิการบดี ม.รังสิตประธานเปิดงานฯ  ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ  คณบดีคณะนิติศาสตร์ปาฐกพิเศษในหัวข้อดังกล่าว พร้อมวิทยากรรับเชิญผู้มีชื่อเสียงทั้งวงการทนายความ-อัยการ-ตำรวจ  เปิดให้นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าฟังได้

นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.) และอาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร  (ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต) ได้กล่าวถึงการได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ถอดบทเรียน กระบวนการยุติธรรม กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน” ที่จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นี้ เวลา 09.00-12.00น. ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ  ในมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเป็นการเสวนาที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการยุติธรรมในบ้านเรา...ซึ่งจะเป็นข้อมูลความรู้ให้ทั้งนิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปได้เข้ามาฟังและเป็นความรู้ในเรื่องกระบวนการยุติธรรม อันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดย ดร.ศักดิ์ณรงค์ มงคล ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์และสโมสรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต จัดขึ้น  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะบ้านเมืองของเราทุกวันนี้มีปัญหาเยอะมาก ๆ ถ้าพวกเราร่วมมือกันไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าความเป็นธรรมมันมีจริง ความเหลื่อมล้ำในสังคมในบ้านเราก็จะค่อย ๆ หมดไป

ทางด้าน อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร ผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต กล่าวว่า งานเสวนาครั้งนี้นอกจากจะมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มาประธานกล่าวเปิดงานแล้ว ศ.พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์และในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ยังกล่าวปาฐกถาพิเศษฯอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีวิทยากรที่มาร่วมเสวนาอีกหลายท่านประกอบด้วย ดร.ถวัลย์  รุยาพร  นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์  พูตระกูล ผช.อธิการบดีฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ม.รังสิต, ผศ.ดร.ธานี  วรภัทร์  ประธานคณะทำงานด้านการประมวลข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย, ดร.น้ำแท้ มีบุญสร้าง อัยการจังหวัด และ พ.ต.อ.วิรุฒม์ ศิริสวัสดิบุตร เลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งงานเสวนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สามารถเข้ามาร่วมฟังในวันเสวนาได้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ ก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมฟังได้  ไม่ได้ปิดกัน ร่วมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไป ก็มาฟังเสวนาได้ ซึ่งดิฉันคิดว่า ในประเทศของเรายังมีคดีอีกเยอะที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนมากมาย  เน้นว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะไปโจมตีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เป็นการเสวนาที่จะอธิบายถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะนำมาเป็นบทเรียนและเคสในการศึกษาหาความรู้ต่อไป