วันอังคาร ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 02:04 น.

สังคม-สตรี

เดินท่องเที่ยวลัดเลาะวิถีชุมชน

วันพุธ ที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2564, 17.22 น.

คุณสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ...วิถีไทย” ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Walk Tour เดินท่องเที่ยวลัดเลาะวิถีชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งของงาน “Water Festival 2021 เทศกาลวิถีน้ำ... วิถีไทย” ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “ชื่นจิต ชื่นใจ”  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เมื่อเร็วๆ นี้