วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564 23:54 น.

สังคม-สตรี

15 แกนนำและนักธุรกิจรุ่นใหม่-นักวิชาการ เฮ! กกต.รับรองชื่อ “พรรคไทยรุ่งเรือง” เน้นสร้างรายได้เข้าประเทศหลังวิกฤติโควิด-19

วันพุธ ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 18.43 น.

ที่สำนักงาน กกต.(วันที่ 9 มิ.ย.) นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.)พร้อมคณะแกนนำผู้ก่อตั้ง “พรรคไทยรุ่งเรือง” อาทิ ผอ.ณัฐนันท์  พงษ์ภูริพัฒน์,(อดีตผอ.กรมอุทยานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯผู้ขอก่อตั้งพรรคฯ) พลเอกทนงศักดิ์ จินดาลัทธ์ (อดีตที่ปรึกษาปลัดกลาโหม),นายดิษชูภณ นัยเนตร(การเมืองภาคประชาชน) ,นายจิรโรจน์  มาลัยทองทิพย์(นักธุรกิจรุ่นใหม่)ที่ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการด้านกฎหมาย, อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร (ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต), คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์(นักธุรกิจด้านอาหาร)มารับหนังสือรับรอง พก.7/2 จากกกต..ในการรับรองการใช้ชื่อพรรคไทยรุ่งเรือง อย่างเป็นทางการและไปดำเนินการประชุมสมาชิกและเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป

นอกจากนี้ยังมีแกนนำคณะปรึกษาและประธานยุทธศาสตร์อีกหลายท่าน อาทิ ศ.ดร.มณีรัตน์  สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา (เจ้าของรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากสหประชาชาติ), พ.ต.ภรัณ กิติวัฒน์ ประธานยุทธศาสตร์ด้านการเมือง,ดร.แสวง วิทยพิทักษ์ (อาจารย์ป.เอกม.ราชภัฎจอมบึง),นายดนัย หริพัฒน์กุล  อดีตเลขาสภาวัฒนธรรมไทยแห่งสหราชอาณาจักร,นายอิศรานนท์  สิทธาพิสุทธกุล(ที่ปรึกษาบ.ส่งออกผลไม้และคอลัมนิสต์โหราศาสตร์) นายชาติชาย  สวนอินทรชิต (ผอ.สมาคมสิทธิมนุษยชนระยอง),นายสมบูรณ์ แสงสว่าง (ประธานชุมชนสมอเรียง)นายเกียรติพงษ์ พิณทอง(นักธุรกิจสุขภาพ)นางประไพ ศรีสวัสดิ์(ธุรกิจส่วนตัว)และนายประทีป คงประพันธ์(โปรแกรมเมอร์) และยังมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์อีก 10 คณะ

แกนนำกลุ่มผู้ก่อตั้งพรรคไทยรุ่งเรืองกล่าวว่า ผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งมาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักวิชาการ-นักกฎหมาย,นักธุรกิจรุ่นใหม่ สตาร์ทอัพ อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีแนวคิดต้องการทำการเมืองแบบมิติใหม่และได้ร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ ที่จะทำให้คนไทยมีอนาคตและความหวัง ประกาศสร้างรายได้เข้าประเทศหลังวิกฤติโควิด-19 เป็นเรื่องเร่งด่วน ประเทศไทยต้องเป็นสุดยอดดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเป็นฮับสุขภาพของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกที่ใช้สมุนไพรทางเลือกดูแลสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ร่วมทั้งการร่วมมือกับทีม Leadership จากสถาบันMISBฯจัดทำโครงการYoung Politcal Leadership อบรมภาวะผู้นำรุ่นใหม่เพื่อหนุนให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติอย่างสูง ให้มีภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม-จริยธรรมที่ดีงามและมีความซื่อสัตย์สุจริต-ยุติธรรม และเมื่อเขาเข้าสู่การเมืองจะเป็นนักการเมืองที่ดี

ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาแกนนำที่ร่วมกันก่อตั้งยังมีแนวคิดผนึกกำลังกับพรรคการเมืองใหม่ที่มีอุดมการณ์คล้าย ๆกัน  มาร่วมมือกันขับเคลื่อนทำการเมืองมิติใหม่ไปพร้อมด้วยกัน