วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 08:28 น.

สังคม-สตรี

GIT จับมือ eBay ผลักดันผู้ประกอบขยายตลาดออนไลน์ชูสร้างความมั่นใจสร้างมูลค่าแบรนด์

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 14.41 น.

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้ออัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ จับมือ eBay จัดสัมมนาออนไลน์ สร้างโอกาสการขยายตลาดและสร้างความเชื่อมั่น การซื้อ-ขาย อัญมณีและเครื่องประดับในยุคดิจิทัล ผ่าน e-Commerce

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการ GIT เปิดเผยว่า ความเชื่อมั่นนับเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันจึงได้ดำเนินการโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ Buy With Confidence (BWC) ผ่านใบรับรองคุณภาพจาก GIT ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ทั้งปัจจุบันการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ยังได้รับความนิยมอย่างมาก

GIT จึงได้จับมือ eBay แพลตฟอร์ม e-Commerce และ online marketplace ระดับโลกจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อสร้างโอกาสการขยายตลาดและสร้างความเชื่อมั่น การซื้อ-ขาย อัญมณีและเครื่องประดับในยุคดิจิทัล ผ่าน e-Commerce ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับขยายตลาด e-Commerce เป็นช่องทางที่เติบโตมาก โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ยังมีข้อจำกัดในการเดินทางของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ยังได้รับความนิยมในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องความสวยงามและคุณภาพด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมสัมมนาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับการซื้อขายออนไลน์นั้น เนื่องจากลูกค้าไม่เห็นสินค้าจริง และไม่สามารถจับต้อง ลองสวมใส่สินค้าได้ ดังนั้นการซื้อ-ขาย บางครั้งอาจเกิดความไม่ชัดเจน ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุไว้ ดังนั้น การใช้ใบรับรองคุณภาพสินค้าประกอบการซื้อขายจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) นี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค โดยผู้ซื้อสามารถแสกน QR code เพื่อตรวจสอบข้อมูลสินค้าได้อย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการทำการตลาดในปัจจุบัน

นางสาวชญาณุตน์ พึ่งสุข ผุ้จัดการฝ่ายขายองค์กร บริษัทอีเบย์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)กล่าวว่า ในปัจจุบัน ความต้องการและมูลค่าการค้าอัญมณีมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการในไทยที่ต้องการขยายตลาดและเริ่มต้นการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไปต่างประเทศ โดยeBay มีทีมงานที่พร้อมจะให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ ทั้งในด้านของการบริหารจัดการบัญชี (ร้านค้า) ข้อมูลเจาะลึกตลาดพลอยและอัญมณี สำหรับที่ขายดีและเป็นที่นิยมในต่างประเทศ ระบบโลจิสติกส์ รวมถึงแคมเปญการตลาดต่างๆ ของ eBay ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์สินค้าจากประเทศไทย

นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นผ่าน eBay แล้วสถาบันยังด้ำวางแผนในการผลักดันการรับรองคุณภาพสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

​ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา สร้างโอกาสการขยายตลาดและสร้างความเชื่อมั่น การซื้อ-ขาย อัญมณีและเครื่องประดับในยุคดิจิทัล ผ่าน e-Commerce ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรมZoom สามารถลงทะเบียนได้ที่ Facebook: git.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร 02 634 4999 ต่อ 641 – 642