วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:03 น.

สังคม-สตรี

TCEB สนับสนุน การจัดงาน KHON KAEN BUSINESS FORUM - THE VIRTUAL EVENT

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 19.10 น.

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB โดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน “KHON KAEN BUSINESS FORUM - THE VIRTUAL EVENT” จัดโดยหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย หอการค้าเบลเยี่ยม-ลักเซมเบิร์ก-ไทย ภายใต้ หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงนักธุรกิจต่างชาติกับนักธุรกิจท้องถิ่น ประกาศศักยภาพของเมืองขอนแก่นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศักยภาพในอุตสาหกรรมไมซ์ในฐานะเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ รวมถึงเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ขอนแก่นในฐานะเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ และประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของงาน กล่าวว่า “สสปน. มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE ซึ่งรวมถึง การจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมและงานนิทรรศการ ขอนแก่น เป็นหนึ่งในเมือง MICE City ที่มีศักยภาพในการรองรับการจัดงานแสดงสินค้า ประชุมสัมมนา มีศูนย์ประชุมและงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ มีโรงแรมที่ได้มาตรฐานพร้อมรองรับนักธุรกิจ ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์

แม้ในสถานการณ์โควิดจะทำให้เศรษฐกิจถดถอย สสปน. เมืองไมซ์ซิตี้ รวมขอนแก่น และกรมอนามัยได้ร่วมกับอีกเกือบ 20 หน่วยงาน จัดแคมเปญ “เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไมซ์ได้มาตรฐาน” และพร้อมสนับสนุนการเปิด เมืองขอนแก่น ในการนำแนวปฏิบัติสร้างความมั่นใจให้นักเดินทางไมซ์และผู้จัดงาน ทาง สสปน. ยังมีการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมเพื่อการจัดกิจกรรมไมซ์ ทําให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ยังคงก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่หยุดนิ่ง ดังนั้นทาง สสปน. จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการจัด KHON KAEN BUSINESS FORUM - THE VIRTUAL EVENT ในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด ประสบการณ์ใหม่ในการประชุมและจัดนัดหมายทางธุรกิจออนไลน์ นับเป็นกิจกรรม ที่มาพร้อมนวัตกรรมในยุค new-normal

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ขอนแก่นถือเป็นเมือง ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขอนแก่น จัดเป็นเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 7 ด้าน และเน้นในเรื่อง Smart Mobility เป็นศูนย์ กลางด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติก Smart Economy เป็นเมืองแห่งไมซ์ และ ความคิดสร้างสรรค์ และ Smart Living เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ มีโรงพยาบาล สถานศึกษา พร้อมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และยังมีโครงการสร้าง Medical Hub 5,000 เดียง นอกจากนั้น ขอนแก่นยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สำคัญ วัตถุดิบมากมาย ที่สามารถนำไปแปรรูป สกัด และต่อยอดเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะนำไปทำเป็นอาหารเสริม สารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอาง หรืออาหารแห่งอนาคต” นายสุเทพ กล่าว

KHON KAEN BUSINESS FORUM - THE VIRTUAL EVENT เป็นการจัดประชุมเชิงธุรกิจ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2564 โดยภายในงานจะมีการจัดเสวนาทางธุรกิจ, การจัด Start-up Business Pitching, การจัดนัดหมายทางธุรกิจ Business Matching ผ่านระบบออนไลน์ 100% ทั้งนี้ นอกจาก สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ที่ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งจากส่วนกลางและส่วนของจังหวัดขอนแก่น อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ตลอดจนหน่วยงานภาคภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชนอื่นๆ ในการร่วมขับเคลื่อนให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

ทาง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB รวมถึงภาคเอกชนจากขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด ต่างตอบรับเพื่อเข้าร่วมการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างดี คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดกว่า 100 คน และจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจต่างชาติและผู้ประกอบการท้องถิ่น กระจายรายได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขอนแก่นในฐานะเมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจ ทั้งทางด้าน Smart City, MICE City, นวัตกรรมอาหาร, ศูนย์กลางทางการแพทย์ และการคมนาคมขนส่ง เป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อย่างแท้จริง
 

หน้าแรก » สังคม-สตรี