วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 06:25 น.

สังคม-สตรี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงาน “Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 และงานเสวนาวิชาการ”

วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565, 14.36 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปิดงาน “Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2022-2023 และงานเสวนาวิชาการ”  ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ในการนี้ ทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

 

หน้าแรก » สังคม-สตรี