วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:59 น.

สังคม-สตรี

"อ.แหม่ม"และ "บิ๊กพี"ประธานสถาบันฯหนุนการเมืองวิถีใหม่ "สว.เสรี" และ "น.พ.พลเดช" พร้อมยินดีกับผู้อบรมหลักสูตรรัฐศาสตร์การเมืองเชิงศีลธรรม รุ่น1 จากทั่ว ประเทศ

วันเสาร์ ที่ 06 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 14.52 น.

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเสรี  สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองฯ เป็นประธาน เปิดงาน "การมอบวุฒิบัตรหลักสูตรรัฐศาสตร์การเมืองเชิงศีลธรรม รุ่นที่1” ของสถาบันการเมืองวิถีใหม่ วุฒิสภา ซึ่งมี น.พ.พลเดช ปิ่นประทีป เป็นประธานโครงการฯและประธานอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา และสถาบันการเมืองวิถีใหม่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมB1-B2 -วุฒิสภา-สัปปะยสถาน 

ในงานครั้งนี้ มีนายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์(สคทส.) และ อ.นิดาวรรณ เพราะสุนทร (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นิติศาสตร์.ม.รังสิต ) มาร่วมงานในฐานะภาคีเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ และร่วมยินดีกับผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ 

อ.แหม่ม-นิดาวรรณ เพราะสุนทร กล่าวว่า โครงการนี้เป็นเรื่องที่ดีมากที่ท่านวุฒิสมาชิกได้จัดตั้งสถาบันการเมืองวิถีใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงจากการเมืองเดิมๆ เป็นการเมืองที่มีศีลธรรม ในฐานะเป็นนักกฎหมาย ตนเองรู้ว่าสึกเป็นเรื่องที่ดีและสนับสนุนเต็มที่  ซึ่งในอดีตนั้นตนเองยังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  อีกด้วย                                         

ทางด้าน นายสมชาย พหุลรัตน์ หรือ บิ๊กพี-Mr.P ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประจำสมาชิกวุฒิสภาฯและสถาบันฯเป็นภาคีเครือข่ายกับการเมืองวิถีใหม่ของนพ.พลเดชฯอยู่แล้ว และยังมี สว.เสรี สุวรรณภานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการฯด้วย ได้กล่าวว่า นี้จะเป็นมิติใหม่การเมืองของประเทศในแบบเชิงศีลธรรม มีคุณธรรม ไม่โกงกิน ทำการเมืองด้วยจิตอาสา เสียสละทำงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงและสร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข็มแข็งยิ่งขึ้นไป ..ซึ่งทราบจากคุณหมอตอนนี้มีเครือข่ายแล้ว 65 จังหวัด(จังหวัดวิถีใหม่-อำเภอวิถีใหม่) อนาคตการเมืองวิถีใหม่จะกลายเป็นไวรัลวิถีใหม่ทั่วแผ่นดิน..เพราะกลุ่มนี้จะทำให้กับแผ่นดิน  และในวันนี้มายินดีกับการเมืองวิถีใหม่ทั่วประเทศ และตนเองก็มายินดีกับกลุ่มประจวบ-หัวหินวิถีใหม่ จำนวน 13 คน จาก 25 คนในจังหวัด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล(อดีตรองผู้การประจวบ)และว่าที่ร.ต.เกียรติพงษ์ พิณทอง

สำหรับรายชื่อของกลุ่มประจวบ-หัวหินวิถีใหม่ ที่ได้รับวุฒิบัตรจากวุฒิสภา มีดังนี้ คือ 1.กิตติ ขันแข็ง 2.ดร.ธีรัตน์ โสดารัตน์ 3.สุมิตร จันทร 4.ธนกฤต สังข์ทอง 5 .ชันวัฒน์ ทับทอง 6 .สัญชัย ธนูศิลป์ 7.นางประจวบ คำแหง 8.นางขนิษฐา มงคลธนรัตน์ 9.เอนก ทองกระจ่าง 10.กิตติภพ หาญชนะชาติ 11.สรทัศ สังข์ทอง 12. อนุวัฒน์ เรียงปราน 13.นาคสินธ์  นะวะมวัฒน์


 

หน้าแรก » สังคม-สตรี