วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 22:49 น.

สังคม-สตรี

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดงานแถลงข้อค้นพบการยุติวงจรความยากจนข้ามรุ่น สามจังหวัดชายแดนใต้ จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการจากชีวิตจริงของเยาวชนกว่า 1,000 คน ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ.

วันจันทร์ ที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2567, 17.52 น.

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดงานแถลงข้อค้นพบการยุติวงจรความยากจนข้ามรุ่น สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยนางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กสศ. เปิดเผยผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการจากชีวิตจริงของเยาวชนกว่า 1,000 คน ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ. พบว่าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ มีเยาวชน 985 คน ที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของ กสศ. ศึกษาต่อใน 9 สถานศึกษา โดยเยาวชนเหล่านี้เป็นคนแรกของครอบครัวที่จบการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ และสามารถหลุดพ้นความยากจนข้ามรุ่น ด้วยโปรแกรมการศึกษาที่มีคุณภาพ ใช้ระยะเวลาเรียนสั้น ได้ทำงานเร็วที่สุดนั่นก็คือ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กสศ.

หน้าแรก » สังคม-สตรี