วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:08 น.

กีฬา

อนุมัติ 135 ล้านให้ฮีโร่ เหรียญทองชิงแชมป์โลก

วันพฤหัสบดี ที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 19.15 น.

อนุมัติ 135 ล้านให้ฮีโร่ เหรียญทองชิงแชมป์โลก

 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

 

โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันรายการระดับนานาชาติ  ได้แก่รายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย และ ชิงแชมป์โลก จำนวน 11 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,915,000 บาท ประกอบด้วย 

 

กีฬาคาราเต้ฯ รายการ ชิงแชมป์โลก 2017 ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง เป็นเงิน 300,000 บาท, / กีฬาแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2017 ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2560 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน กับอีก 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 1,725,000 บาท,ต่อเนื่องด้วยการแข่งขันแบดมินตัน รายการ  เยาวชนชิงแชมป์โลก 2017 ระหว่างวันที่ 9-22 ตุลาคม 2560 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทอง เป็นเงิน 450,000 บาท,/ การแข่งขันเปตองเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2560 ผลการแข่งขัน รุ่นเยาวชน 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 37,500 บาท, /  การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก รายการ ชิงแชมป์โลก 2017 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2560 ผลการแข่งขัน 5 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 23,550,000บาท,

 

การแข่งขันกีฬาเรือพาย ชิงแชมปเอเชีย 2017 ผลการแข่งขันคนพิการ 1 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 37,500 บาท,  ต่อเนื่องด้วยเรือพายชิงแชมป์โลก 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 81,900,000 บาท,/ เทควันโดฯ รายการเยาวชนชิงแชมป์โลก  3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 2,700,000 บาท, / กีฬาว่ายน้ำฯ ชิงแชมป์เอเชีย 2017  ผลการแข่งขันรุ่นเยาวชน 12 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 16 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 9,975,000 บาท และ กีฬามหาวิทยาลัยชิงแชมป์โลก 2017 ผลงาน 2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง เป็นเงิน 12,240,000 บาท (ยกเว้นคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยฯ) 

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติให้การสนับสนุนทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีผู้ขอรับทุนที่ผ่านการพิจารณา จำนวน 233 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,164,560 บาท โดยแบ่งเป็นผู้ขอรับทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ยื่นขอรับทุนทั้งหมด 233 คน ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 184 คน จำนวนเงินที่ต้องสนับสนุนทุนการศึกษาภาพรวมจนจบการศึกษา เป็นเงิน  40,635,960 บาท และเป็นผู้ขอรับทุนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ยื่นขอรับทุนทั้งหมด 30 จังหวัด 49 คน   จำนวนเงินที่จะต้องสนับสนุนทุนการศึกษาภาพรวมจนจบการศึกษา 1 ปีการศึกษา เป็นเงิน 2,528,600 บาท ทั้งนี้ สำหรับทุนการศึกษาของจังหวัดที่อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลในการขอทุนให้กับกองทุนฯ จะมีการนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งต่อไป.